Factory Information
Factory Area: 3,000 m2
Employees: Below 100
Plant Add: No.96-1 Qixin Road, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, 511453, China